Całość dochodu (czyli po odjęciu wszystkich związanych z kursem kosztów) przekazujemy grupie charytatywnej Szpunt działającej przy Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów Beczka.

W tym roku nowość, do której zmusił nas duży odsetek osób zapisujących się na kurs i nigdy nie pojawiających się na zajęciach - PRZEDPŁATA, która będzie gwarancją miejsca, a równocześnie pozwoli na zniżkę za pierwszy karnet 

Przedpłaty można dokonywać po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie do grupy. Jeśli nie otrzymamy przedpłaty, to może się zdarzyć (choć nie musi), że przyjmiemy na to miejsce inną osobę, która będzie chętna do zagwarantowania swojej obecności wpłatą.

 

CENY KARNETÓW:

- na 5 spotkań: 55zł (pierwszy karnet z przedpłatą: 45zł)

- na 10 spotkań: 90zł (pierwszy karnet z przedplatą: 80zł) Bardzo polecamy! Cena studencka - wychodzi 6zł za 60 minut zajęć - czyli 9zł za 90minut! Taniej nie znajdziecie!

Karnety ważne są do konkretnej daty. W przypadku nieobecności, zajęcia można odrobić na dowolnej grupie o tym samym lub niższym poziomie zaawansowania przed upływem ważności karnetu.

CENA POJEDYNCZEGO WEJŚCIA: 15 zł