Całość dochodu (czyli po odjęciu wszystkich związanych z kursem kosztów) przekazujemy grupie charytatywnej Szpunt działającej przy Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów Beczka.

 

CENY KARNETÓW:

- na 5 spotkań: 50zł

- na 10 spotkań: 80zł

Karnety ważne są do konkretnej daty. W przypadku nieobecności, zajęcia można odrobić na dowolnej grupie o tym samym lub niższym poziomie zaawansowania.

 

CENA POJEDYNCZEGO WEJŚCIA: 13 zł.